Najskôr bola podpisová akcia, aby sme zistili záujem o materské centrum v Šamoríne. Akcia sa vydarila a mohlo sa začať plánovanie prvého stretnutia mamičiek. Stretnutie sa uskutočnilo 5.11.2003 o 19.00 hod v Centre voľného času na Pomlejskej ulici. Prišlo okolo 30 mamičiek, z toho 26 sa stalo členkami. Schválili sa stanovy, názov materského centra a logo. A tak vznikol Baba klub.
Mamičky boli plné elánu a chuti do práce. Stanovy sa poslali na Ministerstvo vnútra na schválenie, a to prišlo v januári 2004. HURAAÁ. Už existujeme oficiálne! Zaregistrovali sme sa do Únie materských centier a predstavili sa na Mestskom úrade v Šamoríne.
ramretrob

Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho matku… –motto ÚMC- 

Baba klub otvoril svoje brány v Centre voľného času na Pomlejskej ulici. Pre detičky sme vybavili tiež telocvičňu na Veternej ulici, ktorú poskytlo mesto. A naša činnosť sa mohla naplno rozbehnúť…

S pribúdajúcim počtom mamičiek sme pocítili, že sú nám priestory pritesné. V roku 2005 sme vďaka pozitívnej odpovedi od Mestského úradu dostali nové priestory na rozvíjanie činnosti materského centra. Od roku 2006 sme sídlili v budove Materskej školy na Poľovníckej ulici.

V roku 2010 sa naším novým domovom stal priestor v budove daňového úradu na Obilnej ulici. A tu si kraľujeme dodnes 🙂