Vaše 2 percentá sú tou najjednoduchšou a zároveň najefektívnejšou formou podpory v prípade, že ste v pracovnom pomere alebo podnikáte.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Nenechajte Vaše 2% prepadnúť a rozhodovať o nich iným.

Ďakujeme.

Naše údaje v registri prijímateľov 2%:

Materské centrum BABA KLUB
Obilná 1128, 931 01 Šamorín

Právna forma: Občianske združenie
IČO:37847953

Bankový účet: SK1752000000000007450805, OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – pre využitie tejto možnosti nás prosím kontaktujte na babaklub@babaklub.sk, aby sme Vám mohli vystaviť potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny: