Európsky sociálny fond

Spoločnosť 3S – PROJEKT

eu-projektlogo-3sprojekt

 

Mesto Šamorín

723

Accenture nadačný fond – nadácia Pontis

image

image

Ďakujeme mestu Šamorín za podporu v roku 2023.

Záverečná správa o realizácii projektu

Sumarizačná tabulka – dotácia 2023