Prispejte aj Vy rukou k dielu a podielajte sa na činnosti Vášho materského centra!

hands-reaching-e1343668373719Momentálne by sme najviac ocenili pomoc v oblasti
Mzdového účtovníctva
Tvorby plagátov
Roznášania plagátov
Drobných chlapských prác na údržbu a zlepšovanie priestorov
Tvorby programu pre deti
Výučby cudzých jazykov pre deti
Prípravy rodičov po rodičovskej dovolenke na návrat do práce či prvé pohovory
Prípravy spievanej herne spojenej s tancom a hudobnou náukou
Plánovania prednášok pre rodičov
Organizovania výletov

Ak však máte nejaké iné vedomosti a zručnosti (umelecké/pohybové/iné), o ktoré by ste sa s nami radi podelili, kľudne nám o nich dajte vedieť na babaklub@babaklub.sk