Prispejte aj Vy rukou k dielu a podielajte sa na činnosti Vášho materského centra!

hands-reaching-e1343668373719Momentálne by sme najviac ocenili pomoc v oblasti
Administratívnych záležitostí
Tvorby a roznášania plagátov
Drobných chlapských prác na údržbu a zlepšovanie priestorov
Tvorby ďalších programov a aktivít pre deti a rodičov
Výučby cudzích jazykov pre deti
Plánovania prednášok pre rodičov
Organizovania výletov
Prípravy spievanej/hudobno-pohybovej herne

Ak však máte nejaké iné vedomosti a zručnosti (umelecké/pohybové/iné), o ktoré by ste sa s nami radi podelili a pomohli tak obohatiť našu ponuku, kľudne nám o nich dajte vedieť prostredníctvom facebooku alebo na babaklub@babaklub.sk