Harmonogram burzy:


do 04. 3 – Predajcovia: vytvorenie predajného zoznamu
07. 3. – 11. 3 – Predajcovia: Štítkovanie a zber oblečenia
14. 3. – 24.3 – PREDAJ
28. 3. – 01. 4. – Vyskladňovanie a výplata predajcov

Milé predaja-chtivé a nákupu-chtivé mamičky, ženy, oteckovia a muži. JE TO TU! Burza jarného a letného oblečenia sa spustila. Prosíme dodržujte sezónnosť!
Všetky info na obrázku 😉