2% z dane

Vaše 2 percentá sú tou najjednoduchšou a zároveň najefektívnejšou formou podpory v prípade, že ste v pracovnom pomere alebo podnikáte.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Nenechajte Vaše 2% prepadnúť a rozhodovať o nich iným. Podporte Vaše obľúbené materské centrum a získajte od nás benefit podľa Vašich predstáv.

  1. Vstup do Baba klubu na jeden mesiac zadarmo
  2. Zvýhodnená provízia o 50% pri predaji na burze
  3. Zľava 7% z celkového nákupu na burze

Ďakujeme.

Naše údaje v registri prijímateľov 2%:

Materské centrum BABA KLUB

IČO: 37847953

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 7450805/5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane – pre využitie tejto možnosti nás prosím kontaktujte na babaklub@babaklub.sk, aby sme Vám mohli vystaviť potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)